Уроци по руски

Има доста интересни неща, които можете да срещнете в един самоучител по руски, като например:

В руския език съществува дума с уникална за езика приставка „ко”- — „закоулок”;

Единствената дума в учебника по руски език, която няма корени на нивото на повърхността е „вынуть”. Счита, се, че в тази дума има нулев корен, намираш се в редуването на корена „ -им- (вын-им-ать)”. По-рано, примерно до XVII век, този глагол изглеждал като „вынять”, и в него имало материален корен, същото като в „снять”, (обнять, понять, снимать, обнимать, понимать), но след това корена „-ня” се интерпретира като наставка „-ну” като в (сунуть, дунуть).

Единствените думи,който ще научите  с три подред букви «е» в курс по руски език са: (длинношеее, на –шеее и змееед);

Единствено едносрично прилагателно в руския език е „злой”;

В руския език съществуват думи с уникални за езика приставки – „и”,като (итог и итого), „а”, като (авось, а вось не повезёт), образуващи се от съюзи „и” и „а”;

Интересни факти в руския език в лексиката

В руския език е залегнало понятието „индеец” (означава – абориген от Америка) и „индиец” (означава жител на Индия) обозначени с различните думи не се явяват омоними, това разграничение се среща в един добър самоучител по руски език. Практически във всички западноевропейски езици тези две думи се пишат еднакво;

Руските поети и писатели са въвели много нови думи имащи двусмислен характер: вещество (Ломоносов), промишленост (Карамзин), нескопосан (Салтыков-Щедрин), бездарен (Северянин), измъченият пилот (Хлебников) и други. Освен това са предлагали да се замени в различните уроци по руски език чуждицата "атмосфера" с руската "колоземица" или "мироколица";

В Тълковния речник от 1940г. под редакцията на Ушакова има такова определение, като думата "фигли-мигли", която се употребява за обозначение на вид шега или като какъвто и да е подход за достигане, на каквото и да е, съпроводено с любезност, усмивка и намигване;

В романа на писателя Лев Толстой «Война и мир» думата „мир” е използвана като антоним на войната (дореволюционният «миръ»), а не като значение на (заобикалящ свят – на руски «окружающий мир»). Всички отпечатани издания на романа са именно под названието «Война и миръ»и сам Толстой е написал названието на романа на френски, като «La guerre et la paix»;

Думи като: "впрок", "ва-банк" и "анфас" – наречия;

Интересни факти в руския език в граматиката

Съществува граматично правило, съгласно което оригинална руска дума с буквата "а"няма.

Всички думи в руския език, започващи с буквата «а» са заимствани. Това са съществителни който ще срещнете при изучаване на руски език започващи с буквата «а» – «азбука», «аз» и «авось».

Интересни факти в руския език в етимология

Монголските воини са носили доспехи, който наричали «хуяг». По време на войната между Русия и Златната Орда тази дума навлиза в руския език, но под формата на изискан източен тип броня започнали да я наричат «куяк».

Думичките „бык” и „пчела” се оказват еднородни. Работата е там, че в произведенията на древноруската литература думата „пчела” се е пишела като «бъчела». Градацията на гласните в при работа с руски език „ъ / ы” обясняват произхода на двата звука от един индоевропейски звук U. Ако си припомним диалектният глагол „бучать”, имаш значението «рев, бучене, бръмчене» и етимологически родствените думи като (пчела, букашка и бык), то ще стане ясно, какво е общото значение на тези съществителни — произвеждащи определен звук.

Друг интересен думи, срещани в почти всеки самоучител по руски са думите „суфле” и „суфлёр” имат нещо общо по значение, но преди всичко произлизат от френския език «souffle» (издишайте, дъх). Нарича се „суфле” защото то е леко и въздушно, а „суфлёр”е човек, който е длъжен да подсказва на актьорите много тихо.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Изтеглете Самоучителя Още Сега!

 

курс по руски език

уроци по руски език