изучаване на руски език

Изучаване на руски език

Самоучител по руски е разработен специално за тези, който изучават руски език. и да им е по-леко, просто и значително бързо. Самоучителят е предназначен за възрастни ползватели, който желаят самостоятелно да овладеят руския език.

Вие можете да започнете обучението си, независимо от нивото на владение на руския език – изучавайте езика от «нула», да възстановете знанията си, който сте получили много години назад, като усъвършенствате своите навици.И дори ако вие не владеете руски език съвършено, благодарение на самоучителя вие много бързо ще можете да преминете от основно към средно равнище, че и по-напред – към напреднало ниво на владение на руския език.

Занимавайки се със самоучителя е просто и удобно. Това е един помощник за взимане на уроци по руски език онлайн, който стъпка по стъпка ще ви съпровожда на всеки етап от обучение. С него е достъпно и леко да се научите да разбирате разговорната реч на езика и правилно да превеждате от руски език. на родния си и обратно, да проверявате вашите знания, ще ви помогне да се справите с грешките, да поставяте правилни въпроси, както да тренирате произношението и правописа си.

Над разработката и усъвършенстване над уроците по руски са се трудили десетки специалисти от различни сфери: опитни преподаватели, филолози, лингвисти, методисти — психолози, дипломирани преводачи и редактори, професионални озвучители, висококвалифицирани ITспециалисти, професионални диктори и др.

Ценността на самоучител руски – това е хармонично съчетание на научно обоснованите съвременни технологии на интензивно обучения и изпитания опит на традиционната методика. В програмата има залегнати много ефективни инструменти, който се ползват не само от курсистите, но и от преподавателите. Тези инструменти ще ви помогнат за изучаване на руския език самостоятелно и бързо.

По този начин вие разполагате с най-добрите традиционни и успешно доказани методики и инструменти за всеобхватно изучаване на езика. А комбинацията на традиционните методики и новите научни разработки позволяват да научите руския език много по-просто, леко и бързо.

Благодарение на тези инструменти вие ще можете да взимате уроци по руски език онлайн:

-Да се занимавате по тази програма, както в къщи, така и службата. Следствие на много функционалността на самоучителя има възможност да я ползват няколко курсиста с различно ниво на знание. За всеки ползвател се съхранява лична база данни;

-Да решите проблема с езиковата бариера, като се занимавате с тренажор за произношението, вие ще получите възможност да запишете своето произношение, да го прослушате и сравните с речта на професионалния диктор. Вие ще можете да се тренирате, докато сами не бъдете уверени в това, че сте достигнали нужното ниво. Увереността в правилното ви собствено произношение не само ще ви помогне да преодолеете езиковата бариера, но да изключите възможността от нейното възникване;

-Да се научите да четете фонетичната транскрипция. Много важно допълнение се явява използването на фонетичната транскрипция. Със самоучителя вие ще можете не само да слушате, да четете, но и правилно да произнасяте руските думи. Ако сте начинаещ вие ще запомните правилно произношението и ще се научите бегло да четете по руски;

-С този курс по руски език ще можете да научите правописа на дадения език., чрез специалния тренажор по правопис ще може да запомните правилно написаните чужди думи и фрази, като ще развиете визуалната и умствена памет. Своите грешки вие ще можете да видите още в момент на написване, като ще изключвате «неправилното запомняне» вие веднага ще се научите грамотно да пишете лесно и бързо;

-Ще се научите да разбирате чуждата реч по слух. Новите възможности на самоучител руски ще моделира вашите навици и прийоми при изучаването му;

 


Руски език онлайн

Световното значение на езика както и различните програми за неговото обучение като самоучител по руски се обуславя от това, че е един от най-богатите езици в света, на който е създадена блестяща художествена литература. Руският език се превръща в световноизвестен през средата на XX век. Руският език е един от индоевропейските езици, който е родственик с много славянски езици. Много думи от руския език са заимствани от други народи техните езици без превод в оригинал. Това заимстване от руския език се наблюдава от много отдавна. Още през XVI – XVII век европейците чрез изучаване на руски език научават думи, като Кремъл, цар, болярин, казак, кафтан, изба, верста, балалайка, копейка, блин, квас и други. По-късно в Европа се разпространяват думи като: декабрист, самовар, сарафан, частушка и други.

Богатството на руския език и създадената на него литература предизвикват интерес за взимане на учебник по руски. Започват да го изучават не само студенти, ученици, но и възрастни хора.

Руският език е един от най-богатите езици в света, той има огромен лексически запас. Ако се огледаме наоколо, ще видим много удивителни предмети, създадени от ума и ръцете на човека: радио, телефон, компютър, автомобили, ракети и др. Но най-мъдрото, което е създало човечеството – това е езикът и писмеността. Да говорят могат всички хора на Земята, но без говорим език е невъзможно да живее нито един човек, както и цялото общество, дори развитието на изкуството и науката е невъзможно.

Какъв сегмент заема работа с руски език в глобален мащаб? Все още това е езикът на ракетно-космическата техника, мореплаването, военното дело и други.

Популярността на различните курсове по руски език се вижда тогава, когато не само бива харесван, но и когато започват да го изучават и много хора. Сега конкуренти на руския език на международния пазар са езиците, като немски, френски и италиански. Те са нужни, за да може хората да живеят и работят в тези страни. А как стоят нещата с руския език? Ако сте решили да имате инженерно образование ще трябва да взимате уроци по руски.За почти всички технически дисциплини се изисква да знаете руски език. Дори той е залегнат в учебната програма на студентите. Ако работите в сферата на туризма също се изисква да владеете писмено и говоримо руски език. Сега глобализацията даде възможност да се взимате уроци по руски език онлайн.

В сферата на туризма можете да си намерите работа по ваш вкус – в зависимост от собствените ви интереси и способности. Координираната и екипна работа във всички отдели ще ви позволи развитие в кариерата, но естествено трябва да имате и нужните качества, като отговорност, дисциплинираност, всеотдайност и не на последно място писмено и говоримо владеене на чужди езици, като английски, немски и руски. Тук именно се вижда световното значение на езика и необходимостта от  самоучител по руски, за да бъде научен пълноценно и качествено.


Изтеглете Самоучителя Още Сега!

 

курс по руски език

уроци по руски език